ПРО ЖУРНАЛ


vestnik_oblЖурнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка та електрофізика
високих напруг» є періодичним друкованим науковим журналом, що рецензується (ISSN друкованої версії – 2079-0740). Журнал  заснований і видається Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут» та виходить два рази на рік.
Журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка та електрофізика  високих напруг» зареєстрований у Держкомітеті з інформаційної політики України КВ №5256 від 2 липня 2001 року. Також журнал  внесено до «Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття  наукових ступенів доктора і кандидата наук», затвердженого Постановою президії ВАК України від 26 травня 2010 р., №1 -05  (Бюлетень ВАК України, №6, 2010 р., с. 3, №20).

У квітні 2013 р. журнал Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка та  електрофізика високих напруг» включений у довідник періодичних видань міжнародної реферативної бази даних Ulrich’s  Periodicals Directory (New Jersey, USA);

До опублікування у журналі Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» серія: «Техніка  та електрофізика високих напруг» приймаються статті (у тому числі оглядового характеру), що раніше не публікувалися і містять  суттєві результати в галузі техніки та електрофізики високих напруг у тому числі:

Висовольтне обладнання та його елементи
Розробка та модернізація високовольних установок
Метрологічне забезпечення високовольтних установок
Високовольтні імпульсні технології
Питання електромагнітної стійкості та сумісності високовольтного обладнання
Діагностика стану заземлювальних пристроїв
Забезпечення електромагнітної безпеки держави.
Більш детальну інформацію можно отримати надіславши лист на электронну пошту