КООРДИНАЦІЙНА РАДА

Голова: Л. Л. Товажнянський, д-р техн. наук, проф.;
Секретар: К. О. Горбунов, канд. техн. наук, доц.;

 • А.П.Марченко, д-р техн. наук, проф.;
 • Є.І.Сокол, д-р техн. наук, чл.-кор. НАН України;
 • Є. Є. Александров, д-р техн. наук, проф.;
 • А. В. Бойко, д-р техн. наук, проф.;
 • Ф. Ф. Гладкий, д-р техн. наук, проф.;
 • М. Д. Годлевський, д-р техн. наук, проф.;
 • А. І. Грабченко, д-р техн. наук, проф.;
 • В. Г. Данько, д-р техн. наук, проф.;
 • В. Д. Дмитриєнко, д-р техн. наук, проф.;
 • І. Ф. Домнін, д-р техн. наук, проф.;
 • В. В. Єпіфанов, канд. техн. наук, проф.;
 • Ю. І. Зайцев, канд. техн. наук, проф.;
 • П. О. Качанов, д-р техн. наук, проф.;
 • В. Б. Клепіков, д-р техн. наук, проф.;
 • С. І. Кондрашов, д-р техн. наук, проф.;
 • В. М. Кошельник, д-р техн. наук, проф.;
 • В. І. Кравченко, д-р техн. наук, проф.;
 • Г. В. Лісачук, д-р техн. наук, проф.;
 • О. К. Морачковський, д-р техн. наук, проф.;
 • В. І. Ніколаєнко, канд. іст. наук, проф.;
 • П. Г. Перерва, д-р екон. наук, проф.;
 • В. А. Пуляєв, д-р техн. наук, проф.;
 • М. І. Рищенко, д-р техн. наук, проф.;
 • В. Б. Самородов, д-р техн. наук, проф.;
 • Г. М. Сучков, д-р техн. наук, проф.;
 • Ю. В. Тимофієв, д-р техн. наук, проф.;
 • М. А. Ткачук, д-р техн. наук, проф.