РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Загальну редакційну політику Вісника НТУ “ХПІ” визначає Координаційна Рада, яка складається з відомих вчених, професорів НТУ “ХПІ”.

Координаційна Рада визначає загальні вимоги, що висуваються до усіх серій Вісника, правила, вимоги, порядок подачі статей та концепцію їх відбору. При цьому кожна серія Вісника НТУ “ХПІ” має власну редакційну колегію, яка визначає конкретні вимоги до публікацій в тій чи іншій тематиці.

Редакційна колегія Вісника НТУ “ХПІ” серії “Техніка та електрофізика високих напруг” у теперішній час складається:

Головний редактор

Кравченко Володимир Іванович, проф., д.т.н.,  директор НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Відповідальний секретар

Ваврів Людмила Владиславівна, к.ф.-м.н. старший науковий співробітник НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Члени редколегії:

Баранов Михайло Іванович, д.т.н., головний наук. спів. НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ» – заст. головного редактора

Бойко Микола Іванович, д.т.н., проф. кафедри «Інженерна електрофізика» НТУ «ХПІ»

Гурін Анатолій Григорович, д.т.н., проф., зав. кафедри «Ізоляційна та кабельна техніка» НТУ “ХПІ”

Клименко Борис Володимирович , д.т.н., проф., зав.кафедри «Електричні апарати» НТУ “ХПІ”

Коліушко Георгій Михайлович, к.т.н., зав. відділу НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Михайлов Валерій Михайлович, д.т.н., проф. кафедри «Інженерна електрофізика» НТУ «ХПІ»

Князєв Володимир Володимирович, к.т.н., провідний наук. спів. НДПКІ «Молнія» НТУ «ХПІ»

Сокол Євген Іванович, д.т.н., проф., ректор НТУ «ХПІ»

Яковенко Ігор Володимирович, д.ф.-м.н., проф.кафедри «Систем інформації» НТУ “ХПІ”