Перелік серій Вісника НТУ “ХПІ”

«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автоматика та приладобудування» ISSN 2079-083x
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Автомобiле- i тракторобудування» ISSN 2078-6840
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динаміка i міцність машин» ISSN 2078-9130
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електроенергетика i перетворююча технiка» ISSN 2079-4525
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні i теплотехнічні процеси i устаткування» ISSN 2078-774x
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інформатика i моделювання» ISSN 2079-0031
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: «Математичне моделювання в техніці та технологіях» ISSN 2222-0631
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях» ISSN 2079-5459
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми автоматизованого електропривода. Теорiя i практика» ISSN 2079-8024
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i апаратів. Теорія i практика» ISSN 2079-3944
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Радiофiзика й iоносфера» ISSN 2078-9998
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства»
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз, управління та iнформацiйнi технологiї» ISSN 2079-0023
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технологiї в машинобудуваннi» ISSN 2076-004х
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетика: надійність та енергоефективність» ISSN 2224-0349
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Хiмiя, хiмiчнi технологiї та екологiя» ISSN 2079-0821
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР» ISSN 2079-0775
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Економічні науки» ISSN 2079-0767
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів» ISSN 2220-4784
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами»
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Електричні машини та електромеханічне перетворення енергії» ISSN 2409-9295
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні технології та обладнання обробки матеріалів у машинобудуванні та металургії» ISSN 2519-2671
«Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати»