Вітаємо на сайті Вісника НТУ «ХПІ»


З 1961 р. у ХПІ видається збірник наукових праць  “Вісник Харківського політехнічного інституту”.

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України і виходить по серіях, що відображають наукові напрямки діяльності вчених університету та потенційних здобувачів вчених ступенів та звань.

Зараз маємо 23 діючих тематичних редколегій. Вісник друкує статті як співробітників НТУ «ХПІ», так і статті авторів інших наукових закладів України та зарубіжжя.

По всім питанням видання статей Віснику можна звертатися до відповідальних секретарів тематичних редколегій, а також у Видавничій центр НТУ «ХПІ», математичний корпус, 2-й поверх, кімната 215, тел. 707-60-50.