Вітаємо на сайті Вісника НТУ «ХПІ»


З 1961 р. у ХПІ видається збірник наукових праць  “Вісник Харківського політехнічного інституту”.

Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» включено до переліку спеціалізованих видань ВАК України і виходить по серіях, що відображають наукові напрямки діяльності вчених університету та потенційних здобувачів вчених ступенів та звань.

Зараз маємо 23 діючих тематичних редколегій. Вісник друкує статті як співробітників НТУ «ХПІ», так і статті авторів інших наукових закладів України та зарубіжжя.

По всім питанням видання статей Віснику можна звертатися до відповідальних секретарів тематичних редколегій, а також у Видавничій центр НТУ «ХПІ», математичний корпус, 2-й поверх, кімната 215, тел. 707-60-50.

Науковий журнал «Електротехніка і електромеханіка» включено до науковометричної бази даних Web of Science Core Collection: Citation Indexes, Emerging Sources Citation Index (ESCI).

INDEX COPERNICUS:

1. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Динаміка і міцність машин

2. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування

3. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інформатика і моделювання

4. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика

5. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналіз, управління та інформаційні технології

6. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами

7. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

8. Науковий журнал «Двигуни внутрішнього згоряння»